1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Fyzická osoba – podnikateľ Marcela Vadász – Slovenské džemy, s prevádzkárňou Coburgova ulica 2263/84, 91702 Trnava, IČO: 53 438 027, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živ. registra: 250-46206 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej webovej stránke www.slovenskedzemy.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

  • Druhy súborov cookies na webovej stránke

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke môže Prevádzkovateľ využívať nasledujúce druhy cookie súborov:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na štatistické meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke, a to aj prostredníctvom cookies od tretích strán,
  • marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach, a to aj prostredníctvom cookies od tretích strán (napr. prevádzkovateľov sociálnych sietí)

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v nasledujúcej tabuľke:  

Druh cookie súboru  Názov  Účel  Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá   Doba expirácie vo Vašom zariadení
Funkčné (nevyhnutné)CONSENTSlúži na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu na banneri súborov cookie. Tento súbor cookie je potrebný pre súlad webovej stránky s GDPR.youtube.comPermanentná (do manuálneho vymazania)  
test_cookieSlúži na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.doubleclick.net1 deň
wc_cart_hash_#Slúži na zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka.slovenskedzemy.skPermanentná (do manuálneho vymazania)  
wc_fragments_#Slúži na zapamätanie prihlásenia sa návštevníka.slovenskedzemy.skPočas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
Analytickéyt-player-bandaid-hostSlúži na určenie optimálnej kvality videa na základe zariadenia návštevníka a nastavení siete.youtube.comPermanentná (do manuálneho vymazania)  
yt-player-headers-readableSlúži na určenie optimálnej kvality videa na základe zariadenia návštevníka a nastavení siete.youtube.comPermanentná (do manuálneho vymazania)  
MarketingovéIDESlužba Google DoubleClick ho používa na registráciu a nahlasovanie akcií používateľa webových stránok po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a predstaviť používateľovi zacielené reklamy.doubleclick.net1 rok
VISITOR_INFO1_LIVESnaží sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami z YouTube.youtube.com179 dní
YSCZaregistruje si jedinečný identifikátor a uchováva štatistiky o tom, aké videá z YouTube používateľ videlyoutube.comPočas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
yt.innertube::nextIdZaregistruje si jedinečný identifikátor a uchováva štatistiky o tom, aké videá z YouTube používateľ videlyoutube.comPermanentná (do manuálneho vymazania)  
 yt.innertube::requestsZaregistruje si jedinečný identifikátor a uchováva štatistiky o tom, aké videá z YouTube používateľ videlyoutube.comPermanentná (do manuálneho vymazania)  

3. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 10.09.2021. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.